BIỆT THỰ PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI XU HƯỚNG THIẾT KẾ MỚI

Tổng quan dự án:

  • Loại hình: Biệt thự
  • Phong cách: Đương đại
  • Chủ đầu tư: Chị Yến
  • Diện tích thiết kế: 300m2