THIẾT KẾ PHÒNG TỔNG THỐNG CHÙA TAM CHÚC HÀ NAM

Tổng quan dự án:

  • Loại hình: Phòng Tổng thống (President Suite)
  • Phong cách thiết kế: Indochine (Đông Dương)
  • Diện tích: 280m2