THIẾT KẾ CHUNG CƯ VIỆT ĐỨC COMPLEX PHONG CÁCH CHIẾT TRUNG

Tổng quan dự án:

  • Loại hình: Chung cư
  • Chủ đầu tư: Chị Linh
  • Phong cách: Chiết trung (Eclectic)
  • Diện tích thiết kế: 108m2